POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA


Usmjerenost na potrebe investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom, brzina i
kompletnost izvođenja usluga uz istovremeno očuvanje okoliša i prirodnih resursa, najvažnije su
vrijednosti prema kojima Domogradnja d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u
području izvođenja radova u niskogradnji i visokogradnji, proizvodnji betona te veleprodaji i
maloprodaji građevinskog materijala.


Naša su načela:


partnerski odnosi s investitorima, kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom
stalno obnavljanje i preventivno održavanje opreme i mehanizacije

preventivni pristup u zaštiti okoliša i sigurnosti na radu tijekom izvođenja radova

dovođenje u prvobitno stanje lokacija i gradilišta nakon napuštanja

stalno poboljšanje djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u skladu
sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001

usklađenje sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša

održavanje visoke razine svijesti o važnosti ispunjavanja zahtjeva investitora i zaštiti okoliša
kod naših djelatnika, partnera i kooperanata

kontinuirano prepoznavanje konteksta i zadovoljavanje svih potreba i očekivanja
zainteresiranih strana

kontinuirana analiza rizika i definiranje mjera za smanjenje rizika


Datum: 26.09.2022.


DIREKTORICA:

Gordana Gregorić, dipl.oec.