Korištenjem web stranice u vlasništvu tvrtke stupate u zakoniti ugovor sa tvrtkom Domogradnja d.o.o. po kojemu imate određena prava i obaveze. Pristupom, upotrebom, pretragom, pregledom ili bilo kojim sličnim činom, vi nedvosmisleno potvrđujete da ste u potpunosti pročitali, razumjeli i složili se da će vas ova prava obvezivati te da ćete postupati u skladu s odredbama ovog ugovora (dalje u tekstu: Ugovor) i ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu “Uvjeti”), kao i svim zakonskim normativima i srodnim zakonskim i pravnim propisima koji proizlaze iz ovog Ugovora i ovih Uvjeta, po važećim zakonima Republike Hrvatske.

Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ove stranice ili bilo kojom odredbom ovog Ugovora i Uvjeta, molimo vas da ne koristite web stranicu www.domogradnja.com (dalje u tekstu: web stranica), te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja web stranice (vodiči, analize, članci, tekstovi, i sl.).

Domogradnja d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, te ukinuti pristup ovoj web stranici bez prethodne obavijesti.

Na ovoj web stranici je također važno obratiti pažnju na napomene vezane uz pravo vlasništva i autorska prava regulirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21).

Svi materijali (tekstovi, fotografije, crteži, slike, video i audio materijali), zaštićeni žigovi i logo tipovi, te svi drugi sadržaji na web stranici, zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21). Svi ti sadržaji su isključivo informativne prirode, a njihovo korištenje obuhvaća samo osobne nekomercijalne svrhe ako nije drugačije naznačeno. Korisnicima ove web stranice nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pismenog dopuštenja tvrtke Domogradnja d.o.o.

Prava korištenja članaka

Svaki članak preuzet sa web stranice (bilo da je preuzet ostavljanjem e-mail adrese ili direktnim preuzimanjem ili kopiranjem sa web stranice), smatra se zaštićenim autorskim djelom tvrtke Domogradnja d.o.o. te je kao takav zaštićen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21). Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja članaka bez pismenog dopuštenja tvrtke Domogradnja d.o.o. Korisnicima nije dopušten bilo koji oblik javnog korištenja autorskih djela (javno korištenje autorskog djela je “svako korištenje autorskog djela koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta)”) – Državni zavod za intelektualno vlasništvo, www.dziv.hr.

Ako želite koristiti vodiče i članke sa web stranice u svrhe koje nisu obuhvaćene Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima, kontaktirajte tvrtku Domogradnja d.o.o. na e-mail: domogradnja@email.ht.hr i objasnite u detalje potrebu za ovakvom vrstom upotrebe.

Podaci korisnika i njihova sigurnost

Na određenim mjestima unutar web stranice i u određeno vrijeme, Domogradnja d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika te u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranice. Domogradnja d.o.o. jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati.

Uređivanje i brisanje korisničkih podataka te uklanjanje e-mail adresa iz mailing listi moguće je na linku ili putem linkova za uklanjanje/uređivanje podataka koji se nalaze u podnožju svih promotivnih e-mailova tvrtke Domogradnja d.o.o. U vezi informacija i njihovih podataka, korisnici se mogu obratiti putem službene e-mail adrese.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s Domogradnja-om d.o.o.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uključuje i prosljeđivanje istih trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova. Pohrana podataka se vrši na neodređeno vrijeme.

Također, Domogradnja d.o.o. zadržava pravo na objavu naziva tvrtki kao svojih referenci na web stranici www.domogradnja.com, osim u slučaju kada je eksplicitno specificirano drukčije ugovorom o suradnji.

Na web stranicama www.domogradnja.com u svrhu uvida u statistiku posjećenosti, koristi se Google Analytics koji omogućava uvid u posjećenost s izvora kao što su društvene mreže, e-mailovi, oglasne platforme, web tražilice i drugi online servisi i alati.

Jamstvo korištenja web stranice

Domogradnja d.o.o. ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj web stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, da će web stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama.

Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Domogradnja d.o.o. snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na usluge koje pruža Domogradnja d.o.o.

Domogradnja d.o.o. naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranici treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se Domogradnja d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web stranici.

SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 26.09.2022.